Mon Perin d.o.o.

Interna burza Društva Mon Perin d.o.o.

Kako bi se članovima Društva i ostalim zainteresiranim osobama olakšalo raspolaganje poslovnim udjelima Društva, Društvo je odlučilo ustrojiti sustav ponude i potražnje poslovnih udjela pod nazivom Interna burza. S obzirom na prilično zahtjevnu proceduru koja je Zakonom propisana za prijenos poslovnih udjela, kako u smislu postupanja, tako i u smislu troškova postupka, Društvo će u sustavu Interne burze nastojati koliko god je to moguće pomoći sudionicima Interne burze u smislu što pouzdanijeg, bržeg, jednostavnijeg i troškovno povoljnijeg raspolaganja poslovnim udjelima.

U sustavu Interne burze Društvo će:

  • zaprimati ponude za prodaju i kupnju poslovnih udjela
  • provjeravati podatke iz ponuda
  • objavljivati na svojim internet stranicama ponude za prodaju i kupnju poslovnih udjela
  • povezivati ponude za prodaju i kupnju prema utvrđenim pravilima
  • u dogovoru s prenositeljima i stjecateljima izrađivati ugovore o prijenosu
  • u dogovoru s ugovornim stranama organizirati potpisivanje ugovora kod javnih bilježnika
  • voditi brigu o dostavljanju sklopljenih ugovora u Društvo u što kraćem roku uz istovremeno obavljanje svih radnji potrebnih za reguliranje vlasničkih odnosa u Društvu.

Na taj način će svima biti dostupne informacije o poslovnim udjelima koji su ponuđeni na prodaju i o postojećem interesu za kupnju poslovnih udjela u Društvu uz znatno olakšan i pouzdaniji postupak prijenosa poslovnih udjela.

Međutim, da bi sustav Interne burze bio dovoljno pouzdan i efikasan, podaci raspoloživi na internetu moraju biti točni i ažurni, a svi sudionici Interne burze moraju postupati odgovorno, dosljedno i u skladu s postavljenim pravilima Interne burze.