Mon Perin d.d.

Dioničko društvo "Mon Perin" d.d.

Predmet poslovanja Društva

Poljoprivreda , lov i usluge povezane s njima

 • Trgovina
 • Zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • Kupnja i prodaja roba te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Ugostiteljstvo

 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • Pružanje ostalih turističkih usluga
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Posredovanje u prometu roba i usluga na domaćem i inozemnom tržištvu

Poslovanje nekretninama

 • Iznajmljivanje nekretnina i posredovanje u prometu nekretnina

Iznajmljivanje plovila

 • Društvo može obavljati po potrebi i druge djelatnosti u manjem obimu i povremeno, a koje su potrebne za uspješno obavljanje upisanih djelatnosti.